Zásady spracovania a ochrany osobných údajov


Tibor Varga TSV PAPIER, prevádzkovateľ internetového obchodu tsv.shopweb.sk , prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v aktuálnom znení Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR").


V tomto Oznámení je vysvetlené, akým spôsobom zhromažďujeme, spracúvame, používame a poskytujeme vaše osobné údaje (pričom osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby).


V spoločnosti Tibor Varga TSV PAPIER sa v súvislosti s osobnými údajmi riadime týmito základnými princípmi:

 • Starostlivo zvažujeme, aké osobné údaje od vás požadujeme a aké osobné údaje o vás spracúvame.
 • Osobné údaje uchovávame len po dobu, počas ktorej máme dôvod ich uchováva
 • Snažíme sa vám všetko čo najviac zjednodušiť, aby ste mali nad svojimi údajmi kontrolu.
 • Pokiaľ ide o spôsob, akým zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje, usilujeme sa o maximálnu transparentnosť.


Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme

Na splnenie požiadaviek používateľov internetových stránok môžete byť požiadaní o poskytnutie niektorých alebo všetkých informácií uvedených nižšie:

 • Meno, priezvisko, titul
 • E-mailová adresa
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • IČO, DIČ, IČDPH
 • Telefónne číslo
 • Kontaktné údaje
 • Údaje o zakúpenom tovare alebo službe
 • Informácie o použití internetových stránok (cookies, IP adresa)

Kedy spoločnosť Tibor Varga TSV PAPIER tieto údaje zhromažďuje

Spoločnosť Tibor Varga TSV PAPIER zhromažďuje osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii alebo zadaní objednávky. Informácie ďalej získavame napr. v prípade, kedy dobrovoľne vyplníte dotazník zákazníka, poskytnete nám spätnú väzbu a zúčastníte sa súťaže. Informácie o používaní internetových stránok sa získavajú prostredníctvom súborov cookie. V prípade, že sa prihlásite na odber newslettera, bude spoločnosť Tibor Varga TSV PAPIER vašu e-mailovú adresu a prípadne vaše meno používať na zasielanie obchodných informácií do tej doby, kým sa z odberu newslettera neodhlásite. Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť.


Ako Vaše osobné údaje používame

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame výhradne na uvedený účel (uvedené účely):

 • pre identifikáciu zákazníka
 • pre vybavenie Vašej objednávky
 • pri platobnom procese
 • pre informovanie o našej ponuke tovaru a služieb a o marketingových akciách
 • pre zlepšenie kvality našich služieb
 • pre sledovanie trendov správania našich zákazníkov
 • pre vylepšenie dizajnu našho e-shopu
 • na plnenie zákonných daňových či iných povinností
 • pre prípadné vymáhanie pohľadávok od zákazníka

Všetky osobné údaje sa budú považovať za dôverné. Osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, budú spracúvané, používané a uchovávané na účely spracovania a realizácie vašich objednávok, vrátane kontroly finančnej situácie, personalizácie internetovej stránky a marketingových činností.


Príjemcovia osobných údajov

 • prepravné spoločnosti za účelom doručenia objednaného tovaru
 • spoločnosť Martin Baláž - MIBIT DIČ:1075129671, ako poskytovateľa elektronického obchodu
 • služba Google Analytics spoločnosti Google, pre analýzu správania zákazníkov na našich e-shopoch
 • služba Facebook Pixel spoločnosti Facebook, pre analýzu správania zákazníkov na našich e-shopoch

Poskytovateľ osobných údajov

Má právo na:

 • na prístup k osobným údajomu
 • na opravu nepresných osobných údajov
 • na výmaz osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • vzniesť námietku voči spracúvaniu
 • získat osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

Ak bude mať dotknutá osoba podozrenie na akékoľvek nezrovnalosti alebo ak bude chcieť podať na spoločnosť Tibor Varga TSV PAPIER sťažnosť proti spôsobu spracúvania jej osobných údajov, alebo ak bude chcieť podať odvolanie proti akémukoľvek rozhodnutiu, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese gdpr@tsv.sk, alebo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne, Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).


Uchovávanie osobných údajov

Usilujeme sa vaše osobné údaje uchovávať po dobu nutnú k zaisteniu účelov uvedených v týchto Zásadách alebo nie dlhšie, než je stanovené právnym poriadkom.


Iné internetové stránky

Tieto Zásady sú platné len pre tieto internetové stránky. Naše internetové stránky obsahujú odkazy na iné stránky. Upozorňujeme preto, že spoločnosť Tibor Varga TSV PAPIER nezodpovedá a neprijíma zodpovednosť za obsah externých internetových stránok, aj keď na ne na našich internetových stránkach odkazujeme.


Súbory cookie

Čo sú súbory cookie

Cookie je tvorený základným textovým súborom obsahujúcim anonymné informácie zahŕňajúce jedinečný identifikátor používateľa a názov internetovej stránky. Viac informácií nájdete v dokumente Zásady používania súborov cookie.
späť na úvodnú stránku

Clicky