Adresa (sídlo spoločnosti):
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80
984 01 Lučenec

IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811

Telefón:
+421 0800 123 554 (volanie zadarmo)
+421 47 285 1101

Fax:
+421 47 285 1144

E-mail: tsv@tsv.sk


Výkonný riaditeľ

Ing. Róbert Rubint
e-mail: robert.rubint@tsv.sk
mobil: +421 915 879 805

Obchodný riaditeľ

Martin Baláž
e-mail: martin.balaz@tsv.sk
mobil: +421 917 975 811

Vedúca maloobchodných predajní

Emília Kratochvílová
e-mail: emilia.kratochvilova@tsv.sk
mobil: +421 917 705 288

Ekonomické oddelenie

Adriana Kokavcová
e-mail: adriana.kokavcova@tsv.sk
mobil: +421 915 244 315

Vedúci skladu

Ján Rajtuk
e-mail: jan.rajtuk@tsv.sk
mobil: +421 917 614 271

Reklamácie

Karol Tóth
e-mail: karol.toth@tsv.sk
mobil: +421 917 164 762

Obchodní zástupcovia


BRATISLAVA A ZÁPADNÉ SLOVENSKO:
Silvia Masárová
e-mail: silvia.masarova@tsv.sk
mobil: +421 908 497 863
Mgr. Denisa Martišková
e-mail: denisa.martiskova@tsv.sk
mobil: +421 908 802 777
Mgr. Eva Sabová
e-mail: eva.sabova@tsv.sk
mobil: +421 918 800 599
STREDNÉ SLOVENSKO:
PaedDr. Beata Šikeťová
e-mail: beata.siketova@tsv.sk
mobil: +421 917 968 418
JUŽNÉ SLOVENSKO:
Beáta Cinkotová
e-mail: beata.cinkotova@tsv.sk
mobil: +421 915 506 108
ŠKOLY:
Zuzana Hadaš Kúdeľková
e-mail: zuzana.kudelkova@tsv.sk
mobil: +421 917 363 959
ODD. OBSTARÁVANIA:
Ing. František Raučina
e-mail: frantisek.raucina@tsv.sk
mobil: +421 917 443 163
SEVERNÉ SLOVENSKO:
Petra Žochňáková
e-mail: petra.zochnakova@tsv.sk
mobil: +421 917 770 666
VÝCHODNÉ SLOVENSKO:
Mgr.Lenka Lukáčová
e-mail: lenka.lukacova@tsv.sk
mobil: +421 917 197 968