Zamestnávate 20 a viac osôb ?

Podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti je zamestnávateľ povinný zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z priemerného počtu zamestnancov. V prípade, že týchto zamestnancov nezamestnávate, ste povinní zaplatiť odvod štátu, alebo využiť náhradné plnenie.


Výpočet náhradného plnenia

Priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok

Počeť zamestnancov so ZP, ktorých by ste podľa zákona mali zamestnávať

Počet zamestnancov s 40 - 70 % ZŤP

Počet zamestnancov nad 70 % ZŤP

Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2018

Výška náhradného plnenia pre rok 2018
Clicky