Prosím prihláste / zaregistrujte sa.
Akcia je platná len pre nových a registrovaných zákazníkov bez špecifických zmluvných vzťahov.


* Získaj darčekovú platobnú kartu v hodnote 100 EUR *


Podmienky získania odmeny: Nakúp vybrané produkty, na ktoré sa vzťahuje akcia v hodnote 300 € bez DPH.

Ako a kde môžeš využiť platobnú kartu: Platíš bez PIN kódu na všetkých miestach, kde akceptujú karty Visa Electron pričom nemusíš byť klientom banky.